Nederlandse betrokkenheid ontwikkeling Noord Koreaanse kernwapens

Noord Korea koketteert met haar kernwapens en provoceert de wereld met enige regelmaat. Naast de regionale dreiging is het probleem veel groter immers bevriende staten delen informatie met elkaar en dus zal deze Noord Koreaanse kennis en kunde zeker gedeeld worden met andere schurkenstaten zoals bijvoorbeeld Iran.

De atoomkennis van Noord Korea zal gedeeld worden met Iran

BFF, best friends forever
Dat Noord Korea en Iran elkaar helpen bleek wel uit een recent door FireEye gepubliceerd onderzoek naar de activiteiten van een Iraanse hackergroep met de codenaam APT33. Deze groep wordt verantwoordelijk gehouden voor diverse cyberaanvallen op Zuid Koreaanse bedrijven waaronder een olie raffinaderij eind 2016 begin 2017.

Iran helpt Korea in cyberspace

Iran
Noord en Zuid Korea verkeren nog altijd in staat van oorlog. Iran daarentegen is de hoofdrolspeler in het Sjiitisch-Soennitisch conflict en staat het daarin loodrecht tegenover Saoudi-Arabië. Dit uit zich door bemoeienis in de gevechten in Irak en Syrië. Minder zichtbaar zijn de onophoudelijke cyberaanvallen op aartsvijand nummero een: Saoedi-Arabië.

Nederlandse betrokkenheid
In de jaren ’70 studeerde Abdul Quadir Khan kernfysica in Delft. Hierdoor verkreeg hij de kennis om een atoombom te maken. In 1975 kwam hij niet meer terug van zijn vakantie naar Pakistan. Khan maakte van Pakistan een kernmacht. Later (2004) bleek dat hij de informatie doorverkocht had aan schurkenstaten zoals Libië, Iran en …. Noord Korea.

Abdul Quadir Khan verkocht informatie aan Noord Korea

Ranking the cyberforces
Zowel Iran als Noord Korea profileren zich stevig in het virtuele domein. Als we kijken naar de omvang van hun cyberleger en executiekracht worden ze geplaatst op de respectievelijk vierde en vijfde plaats wereldwijd.

Iran is 4 en Noord Korea 5 op de cyber wereldranglijst

Advertenties
Geplaatst in Security, Uncategorized | Tags: , | 2 reacties

De ransomware industrie

Ransomware (gijzelsoftware) haalt de voorpagina, eerst met WannaCry nu met Petya. Het einde is nog lang niet in zicht immers het is een té goed verdienmodel en bovenal krachtig instrument waardoor deze ‘industrie’ zich telkens weer zal aanpassen. Van het gijzelen van één enkel systeem tot het gijzelen van totale organisaties.

Ransomware timeline
F-Secure heeft een timeline gepubliceerd. Zeer opvallend is de explosieve groei in het aantal varianten de laatste jaren maar in het bijzonder de laatste maanden. Dit maakt duidelijk dat er goed geld aan verdiend wordt. Het kan niet anders zijn dat deze onethische functionaliteit blijkbaar een goed verdienmodel is en dat er inmiddels sprake is van een ware ‘industrie‘.
Het aantal varianten ontstaan doordat de ransomware gedetecteerd wordt en als gevolg daarvan de crimineel het aanpast. Maar daarnaast ook dat criminelen niet de aandacht willen trekken van de internationale opsporingsdiensten en daarom hun campagnes klein houden.

Criminelen ontlopen internationale opsporingsdiensten door het klein houden van haar campagnes

Waarschuwing NCSC
Het NSCS heeft eind vorig jaar al gewaarschuwd voor deze explosieve toename in haar meest recente publicatie. Citaat:

Ransomware is gemeengoed en is nog geavanceerder geworden
Het gebruik van ransomware door criminelen is het afgelopen jaar gemeengoed geworden.
Besmettingen zijn aan de orde van de dag en raken de gehele samenleving.
Waar in het verleden dezelfde prijs betaald moest worden per besmetting,
wordt nu een prijs bepaald aan de hand van het type getroffen organisatie.
Bovendien is de malware zelf verfijnder: naast bestanden op de lokale schijf worden
tegenwoordig ook databases, back-ups en bestanden op netwerkschijven versleuteld.

Ransomware versus GDPR
In mei 2018 zal de Europese wetgeving (GDPR) kracht worden bijgezet. Gevolg hiervan is dat organisaties boetes kunnen krijgen bij aantoonbare nalatigheid. Gijzeling van de informatie met de dreiging deze openbaar te maken in ruil voor een bedrag onder de boete, zal een scenario worden waar zeker rekening mee gehouden moet worden.

Kortom GDPR stelt de hoogte van het te betalen bedrag

State-sponsored Cybercriminals
Mogelijk zullen state-sponsored cybercriminelen gebruik maken van de destructieve kracht van ransomware. Bij WannaCry wordt gewezen naar Noord-Korea en Petya mogelijk Rusland. De ransomware wordt dan ingezet om vernielingen te veroorzaken en angst te zaaien bij de burgerbevolking.

Geplaatst in Security | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Vijf maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen

De digitale strijd tussen goed en kwaad is eigenlijk altijd in het voordeel van de cybercrimineel. Vele processen, mechanismen en beperkingen ten spijt, de cybercrimineel heeft maar één zwakheid nodig om zich digitaal te infiltreren in een organisatie. Ondanks deze pessimistische inslag, valt er wel wat tegen te doen. Naast de traditionele maatregelen zoals filtering, malware inspectie, hardening, etc., zijn er een vijftal maatregelen die daadwerkelijk het verschil kunnen maken.

1 – Handel risicobewust
Het cyberklimaat verandert voortdurend. Een baseline hanteren geeft hier maar beperkt invulling aan. Risk Management is dan het enige antwoord. Weet wat de kroonjuwelen zijn, maar weet ook wat er te halen valt voor de cybercrimineel. Voer met enige regelmaat een risk-assessment uit waarbij je expliciet kijkt naar de trends binnen cybercriminaliteit en zeker de trends die zich binnen de eigen bedrijfstak manifesteren. Ken je eigen zwakheden en neem vervolgens passende maatregelen.

2 – Scherm informatie af
Traditioneel zetten we graag een groot hek om onze IT-dienstverlening, om vervolgens achter dit hek minder te hoeven doen. Security wordt immers vaak als hinderlijk beschouwd. Door de afscherming direct op de informatie te implementeren is het onleesbaar zodra het in handen komt van ongeautoriseerden. Deze maatregel heeft een negatieve impact op de performance, daarom is het raadzaam om enkel het werkelijk gevoelige gedeelte van de informatie af te schermen. Scherm niet de hele database af, maar enkel de specifieke attributen.

3 – Pas segmentering toe
Segmentering is een oude maatregel, maar in een hybride omgeving nog altijd zeer effectief, mits goed toegepast. Segmenteer de totale infrastructuur, onderken de verschillende vertrouwde, minder-vertrouwde en niet-vertrouwde zones en sta tussen de zones enkel wenselijk dataverkeer toe.

4 – Hanteer sterke authenticatie voor alle medewerkers én componenten
Sterke authenticatie is geen garantie, want als de cybercrimineel eenmaal binnen is, biedt het weinig bescherming meer. Het is echter wel weer een extra hindernis. Als ook interne componenten zich op basis van digitale certificaten aan elkaar authentiseren, wordt het wel erg moeilijk gemaakt voor de cybercrimineel.

5 – Controleer op afwijkend gedrag
Na infiltratie zal een cybercrimineel verder opzoek gaan naar de jackpot. In deze zoektocht laat hij verschillende sporen na. Om deze te kunnen detecteren moeten we weten wat ‘normaal’ gedrag is, zodat afwijkend gedrag geregistreerd kan worden. ‘Anomaly Detection’ is daarmee de ‘last mile’ op Security gebied.

Ook cybercriminelen maken een afweging tussen wat levert het doel op en wat zijn de kosten/inspanning om deze te bereiken

We weten allemaal wel dat het een utopie is om te denken dat 100% afscherming bestaat. Tevens weten we dat er geen Silver Bullit in deze business is. Maar zoals elke onderneming een afweging maakt tussen risico nemen of investeren om het risico te mitigeren, maakt de cybercrimineel ook een afweging tussen zijn doelen en de inspanning die hij moet leveren om deze te bereiken. Het is onze uitdaging om dit omslagpunt voor de cybercrimineel zo ver als mogelijk in ons voordeel te verschuiven.

> Dit artikel werd op 10 mei 2017 gepubliceerd op Securitymanagement.nl.

> Lees ook het voorgaande artikel: Vijf redenen waarom cyberaanvallen slagen

Geplaatst in Security | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Vijf redenen waarom cyberaanvallen slagen

Het klimaat in cyberland verandert voortdurend, maar omdat we er midden in staan zijn we hier niet altijd bewust van.

Zo is de tijd dat een cybercrimineel onopgemerkt binnen een organisatie zijn gang kan gaan weliswaar afgenomen naar gemiddeld 146 dagen (tegenover 204 dagen in 2014). Daarentegen is het aantal organisaties dat slachtoffer is geworden van een cyberaanval fors toegenomen, namelijk met een stijging van 15% ten opzichte van 2015. Als we de lijst met slachtoffers van cybercrime bekijken, is het aantal organisaties waarvan we mogen verwachten hier voldoende tegen geëquipeerd zijn schrikbarend. Een bijna naïeve vraag die opspeelt is: hoe is dit mogelijk? Nemen organisaties de cyberdreiging onvoldoende serieus? Of is het antwoord toch complexer?

In oktober 2015 werd de financiële wereld geraakt door de Carbanak-groep. Niet enkel de buit was indrukwekkend, een bedrag tussen 300 miljoen en 1 miljard dollar, maar ook de omvang van de aanval, namelijk zeker 100 financiële dienstverleners verspreid over zo’n 30 landen. De hele operatie heeft drie jaar geduurd. In vele oogpunten, maar zeker op organisatorisch gebied, een hoogstandje. De Carbanak-aanval heeft hiermee een nieuwe standaard gezet als het gaat om georganiseerde cybermisdaad. Wanneer we deze aanval als voorbeeld nemen, zien we de volgende vijf oorzaken:

1 – Cyberbewustzijn
Ondanks de inzet van een grote hoeveelheid awareness-campagnes, blijft het effect ervan toch laag. Te veel medewerkers reageren nog altijd positief op phishingmails. Zelfs mensen die werkzaam zijn in de IT, waarvan verwacht mag worden dat zij minstens over voldoende cyberkennis beschikken, geven een positieve opvolging aan het criminele verzoek. Het gevolg hiervan is dat de crimineel toegang krijgt tot het interne netwerk van de organisatie. Infiltratie is dan een feit. Zoals eerder genoemd, hebben ze vervolgens gemiddeld 146 dagen de tijd om uit te zoeken waar zich de heilige graal van een organisatie bevindt en hoe er gebruik, of beter gezegd misbruik, van gemaakt kan worden. De Carbanak-aanval begon met een gerichte phishing-aanval, waarop meerdere medewerkers positief reageerden. Minstens één van deze slachtoffers had voldoende rechten om de criminelen onbewust ‘toegang’ te geven tot het interne domein.

2 – Aanpassingsvermogen
De IT-klok tikt steeds sneller. Of het nu gaat om adoptie van nieuwe technologieën of het up-to-date houden van haar eigen IT-middelen, veel organisaties hebben niet of nauwelijks meer het vermogen om zich telkens weer aan te passen. Dit komt pijnlijk tot uiting binnen het patchproces dat voor vele organisaties nog altijd een worsteling is. Het belang van gedegen patchen wordt nog steeds zwaar onderschat. Kijkend naar de Carbanak-casus, zien we dat kwetsbaarheden van wel twee jaar oud misbruikt zijn. De slachtoffers liepen dus zeker twee jaar achter. Dit lage aanpassingsvermogen wordt door verschillende factoren veroorzaakt, zoals de toegenomen complexiteit door integratie van IT-diensten van derden of de omvangrijkheid van de totale IT-huishouding, waardoor onderhoud te kostbaar is geworden.

3 – Traditioneel handel- en denkvermogen
Door veroudering van het IT-personeel wordt er te lang vastgehouden aan traditionele gewoontes. Afscherming richt zich nog te vaak enkel op de omgeving in plaats van de informatie. Oude en onveilige communicatieprotocollen, zoals Telnet, worden nog vaak gebruikt. Er wordt ‘baseline’ gedacht, in plaats van risicobewust te handelen. De totale inrichting, de processen en gebruikte mechanismen rond security waren prima voor de 20ste eeuw, maar absoluut onvoldoende voor het heden. Oude gewoontes combineren met nieuwe technologieën kan desastreus zijn.

4 – Professionele cybercriminaliteit
Cybercriminaliteit is inmiddels volwassen geworden, maar we hebben moeite dit in te zien. Zo zet het security bedrijf Kaspersky de groep die verantwoordelijk is voor de Carbanak-aanval nog denigrerend weg als ‘gang’. Als we echter kijken naar de totale Carbanak-operatie zullen we toch moeten toegeven dat we hier te maken hebben met een zeer goed georganiseerde en professionele organisatie. Geld en resources zullen niet langer de beperkende factor zijn.

5 – Overschatting eigen securitymaatregelen en onderschatting van de dark force
Veel organisaties hebben een groot vertrouwen in de securitymaatregelen en gaan ervan uit dat een dergelijke cyberaanval hen niet kan overkomen. Echter bestaat er geen ‘silver bullit’. Alle maatregelen ten spijt, ze gaan allemaal uit van het bekende en hebben geen oog voor het (nog) onbekende. Kijkend naar de Carbanak-aanval: wie van de financiële dienstverleners heeft zich nu daadwerkelijk afgevraagd of een dergelijke aanval ook hun had kunnen overkomen? Een duidelijk voorbeeld van een ver-van-mijn-bed houding.

Dit artikel werd op 3 mei gepubliceerd op Securitymanagement.nl zo ook het vervolg ‘Vijf maatregelen om cyberaanvallen te voorkomen‘ (deze zal ik later hier ook publiceren).

Geplaatst in Security | Tags: , , , | 1 reactie

Zero Day Exploits

Zero Day Exploit is de nachtmerrie van elke IT organisatie. Immers voor de zwakte in de IT-component bestaat (nog) geen verbetering (patch). Maar ondanks het ontbreken van de patch valt er toch wel wat tegen te doen maar is veelal afhankelijk van de aanval.

In december 2016 werd een Zero Day Exploit gepubliceerd die zich richtte op de SMB implementatie van Windows (Microsoft Windows SMB Remote Code Execution, MS17-010: CVE-2017-0143). Kort na bekendmaking publiceerde Laurent Gaffie een Proof-of-Concept code (Win10.py) voor Windows 10 op GithubDe mitigerende maatregel was uiteindelijk redelijk eenvoudig, blokkeren van het uitgaande SMB verkeer (TCP ports 139 en 445 en UDP ports 137 en 138).

Dat we Zero Day Exploits serieus moeten nemen zal niemand ontkennen maar opvallend is de massaliteit. Binnen enkele dagen is er een massale aanval waarneembaar, dit blijkt uit het aantal SMB-connecties die door de firewall zijn tegengehouden gedurende die periode.

Al lange tijd is er een levendige handel in Zero Days (zowel de kwetsbaarheid/vulnerability als de uitnutting/exploit ervan), waaronder:

 • Software leveranciers; De grotere software leveranciers betalen voor elke nieuwe kwetsbaarheid. De hoogte is afhankelijk van het risico maar kan oplopen tot zo’n $90.000, blijkt uit het artikel van Threatpost.
 • Handelaren; Ook bedrijven hebben hierin een nieuw verdienmodel ontdekt. Zo roept bijvoorbeeld Zerodium op om voor geld nieuwe kwetsbaarheden bij hun te melden.
 • Hackathons; Er worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij teams uitgedaagd worden om Zero Days te vinden. Een bekende is Pwn2Own waarbij jaarlijks letterlijk tonnen aan prijzengeld wordt uitgekeerd.
 • Criminelen; Zero Days inclusief de bijbehorende Exploit worden voor veel geld verhandeld op de Dark Web. De prijzen zijn natuurlijk weer afhankelijk van de bruikbaarheid maar lopen als snel op naar zo’n $5.000.
 • Cyberlegers; Het is zeker dat deze vele Zero Days bezitten. Recent nog werden er een aantal Zero Days gepubliceerd die ontvreemd waren van de CIA.
Geplaatst in Security | Tags: , , | Een reactie plaatsen

The Cold Cyberwar has started (part 3: Russia)

Nepnieuws is trending topic. Brandpunt schrijft de actie toe aan een Russische nepnieuwsfabriek uit Sint-Petersburg. Deze min of meer amateuristische acties moeten we niet verwarren met de werkelijke intenties van het Russische cyberleger. Want naast spionage, politieke en maatschappelijke manipulatie is het zeer offensief van aard, dit blijkt wel uit hun palmares.

Ook wij, Nederland zal zeer alert moeten zijn en dan richt ik mij op onze vitale infrastructuur. Ik weet haast wel zeker dat de Russen deze vitale infrastructuur al lang in kaart hebben gebracht en dat ze precies weten waar onze zwakke plekken bevinden om zodra gewenst direct misbruik van te maken. Mogelijk gebeurt dit al eens op kleine schaal om zodoende een goed beeld te krijgen van onze detectieve en correctieve slagkracht.

Wij westerlingen zijn te laconiek en te naïef hierover. Dit blijkt wel uit de publicatie van de NAVO in juni 2016 waarin zij officieel cyber beschouwen als het vierde operationele domein. Sinds de komst van het Stuxnet-virus in 2010 zijn vele landen waaronder Rusland overtuigd van de kracht die schuilt in het cyberdomein.

We moeten het Russische cyberleger niet onderschatten want qua omvang en slagkracht bevinden zij zich na de Verenigde Staten en mogelijk China op de derde plaats van de cyberranglijst.

De lange lijst cyber activiteiten verraad hun werkelijke intenties. Onderstaande timeline is afkomstig NBCNews.

Datum Motivatie Slachtoffer
April – mei 2007 Vergelding doordat bekend werd dat Estland een oorlogsmonument uit de tweede wereld oorlog ter nagedachtenis van de gevallen Russische soldaat wilde verplaatsen.
  • Estland
  • Toegang tot het Internet en toegang tot verschillende en sites van financiële dienstverleners door middel van een DDoS-aanval
Juni 2008 Vergelding nadat de Litouwse overheid Russische symbolen wilde verbieden.
  • Litouwen
  • Verminking van verschillende overheidswebsites
Augustus 2008 Expansiedrift. Rusland valt Georgië aan. Dit is de eerste keer dat zowel land, zee, lucht en cyber aanvallen gelijktijdig plaats vinden.
  • Georgië
  • Toegang tot het Internet onmogelijk gemaakt
Januari 2009 Chantage. Om de president van Kirgizië te overtuigen een Amerikaanse militaire basis te verdrijven. Na de aanval werd de basis verwijderd en kreeg Kirgizië financiële steun.
  • Kirgizië
  • Twee van de vier Internetproviders waren onbenaderbaar door middel van een DDoS-aanval.
April 2009 Vergelding nadat de president van Kirgizië zich negatief uitliet over Rusland.
  • Kirgizië
  • DDoS-aanval op verschillende media sites.
Augustus 2009 Patriotisme. Viering van de Russische invasie welke op dat moment een jaar oud is.
  • Georgië
  • Twitter en Facebook zijn onbereikbaar.
Maart 2014 Expansiedrift. Rusland valt Oekraïne aan via land, zee, lucht en cyber.
  • Oekraïne
  • Toegang tot het Internet onmogelijk gemaakt door middel van een DDoS-aanval welke 32 maal groter was dan de aanval op Georgië.
Mei 2014 Verstoring en manipulatie van de verkiezingen en versterken van de pro-Russische kandidaat.
  • Oekraïne
  • Computersystemen t.b.v. de verkiezingen onbruikbaar gemaakt.
Mei 2015 Spionage en mogelijk manipulatie door infiltratie in het computernetwerk van de Bundestag en CDU (partij van Bondskanselier Angela Merkel).
  • Duitsland
  • Infiltratie in het computernetwerk van de Bundestag en CDU (partij van Bondskanselier Angela Merkel)
Juni 2015  – november 2016 Spionage en manipulatie door diefstal van persoonlijke emails van vooraanstaande leden van de Democratische partij en publicatie ervan op WikiLeaks om zodoende de verkiezingen te beïnvloeden (negatief voor Hillary Clinton en positief voor Donald Trump).
  • Verenigde Staten
  • Infiltratie in computersystemen van de Democratische partij.
Oktober 2015 Manipulatie van het MH17 onderzoek die belastend is voor Rusland en pro-Russische rebellen in Oekraïne.
  • Nederland
  • Infiltratie in computersystemen van de overheid.
December 2015 Expansiedrift. Door een cyberaanval op een Oekraïense energiecentrale kwamen 235.000 huishoudens zonder stroom te zitten.
  • Oekraïne
  • Infiltratie in computersystemen van een energiecentrale.
Januari 2016 Spionage door infiltratie in de computersystemen van Finse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
  • Finland
  • Infiltratie in computersystemen.
December 2016 Manipulatie van de Duitse verkiezingen in 2017. En het imago van de zittende Bondskanselier Angela Merkel beschadigen.
  • Duitsland
  • Infiltratie in computersystemen en verspreiden van nepnieuws.

Be prepared

Geplaatst in Security | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Mirai, part 3

Mirai heeft het cyberklimaat drastisch veranderd. Waar in het verleden bij een DDoS-aanval de meter niet verder uitsloeg dan 363 Gbps, is nu een aanval boven de 1 Tbps geen uitzondering meer. Een toename van zo’n 60%. Mirai heeft binnen een zeer kort tijdsbestek alle records op het gebied van DDoS gebroken.

Aanvallen die toegeschreven worden aan Mirai:

 • Op 19 september 2016 werd de Franse Internetprovider OVH meerdere malen door een DDoS-aanval onbereikbaar gemaakt. De omvang liep uiteen van 901 Gbps tot 1156 Gbps.
 • Op 20 september 2016 was de website van Brain Krebs, KrebsOnSecurity.com gedurende een dag niet meer bereikbaar, oorzaak was een DDoS-aanval. Omdat de website gebruik maakte van anti-DDoS-dienst van Akamai, weten we dat de aanval een omvang had van 620 Gbps, bijna een verdubbeling van de tot dan grootste door Akamai geregistreerde DDoS-aanval (363 Gbps). Brian Krebs gaat er van uit dat hier gebruik is gemaakt van een DDoS-as-a-Service.
 • 1 oktober 2016 werd de source code ‘Mirai’ verantwoordelijk voor de aanval, gepubliceerd op Github. Inmiddels zijn daar meerdere kopieën (forks) te vinden.
 • 21 oktober 2016 werd de Amerikaanse DNS provider DYN slachtoffer van een 1,2 Tbps DDoS-aanval. DYN biedt DNS-functionaliteit voor talrijke, veelal grotere en bekende websites, zoals Twitter, Amazon, Tumblr, Reddit, Spotify, Netflix, Github, The Guardian, CNN en AirBnB. Deze websites waren door de aanval niet meer vindbaar op het Internet waardoor de helft van het Internet onbereikbaar was.
 • Van eind oktober tot 3 november 2016 richtte een DDoS-aanval zich op een verwarmingscentrale van Valtia waardoor twee woonblokken in Lappeenranta Finland in de kou kwamen te zitten.
 • 6 november 2016 werd Donald Trump’s campagne-site aangevallen maar bleef uiteindelijk wel in de lucht. Duidelijk een actie van een tegenstander die gebruik maakte van een DDoS-as-a-Service dienst.
 • 7 november 2016 werd Hillary Clinton’s campagne-site aangevallen, ook deze bleef bereikbaar. Mogelijk wederom een tegenstander die zijn onvrede uitte door gebruik te maken van een DDoS-as-a-Service dienst.
 • 7 november 2016 werd WikiLeaks het slachtoffer. De site was 24 uur lang niet meer bereikbaar.
 • 8 tot 10 november 2016 werden 5 grote Russische banken aangevallen, waaronder Sberbank, Alfa-bank, the Moscow Exchange, the Bank of Moscow en Rosbank. De banken verklaarden dat haar klanten hiervan geen last hebben ondervonden. De DDoS-as-a-Service provider ‘vimproducts’ eiste de verantwoordelijkheid op.
 • 13 november 2016 werden twee de twee bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de totale Internet infrastructuur van Liberia met een DDoS van 600 Gbps aangevallen. Gevolg hiervan was dat Liberia gedurende de aanval volledig afgesloten was van het Internet.
 • 12 december 2016, meer dan 900.000 klanten van ISP Deutsche Telecom konden niet meer het Internet benaderen omdat Mirai hun router onbruikbaar had gemaakt.
Mirai Botnet activity map

Mirai botnet activity map by https://intel.malwaretech.com/

Persoonlijk zie ik deze hele ontwikkeling als een voorbode voor wat er komen gaat. Mirai is enkel de opmaat. State-sponsorred criminelen hebben het ontwikkeld en al enkele keren gebruikt, immers de aanval op Deutsche Telecom wordt betrokkenheid van Rusland verweten. Door het publiekelijk beschikbaar te stellen, maken ze gebruik van de community om het verder te ontwikkelen en hun eigen optreden te vertroebelen immers een botnet verstop je het best in een woud van botnets. Het uiteindelijke doel zal zijn het lam leggen van vitale infrastructuren. Maar dit is enkel speculatie.

Geplaatst in Security | Tags: , , , | Een reactie plaatsen